"Przewidywanie jest bardzo trudne, szczególnie jeśli dotyczy przyszłości"
Niels Bohr *

O nas

Nieograniczone tworzenie

We Free Construction uwalniamy kreatywne pomysły związane z nowoczesną technologią informatyczną, tworzymy innowacyjne oprogramowanie związane z bezpieczeństwem informacji i pracą grupową. Wyciągamy wnioski z wiedzy zawartej w danych (data mining), prowadzimy zaawansowane analizy statystyczne i zarządzamy projektami ICT.

 

Współpracujemy z globalnymi firmami, aby dostarczać najlepsze produkty rozwiązujące problemy naszych Klientów. Jesteśmy partnerem m.in. IBM, Microsoft i HCL.

Projekty R&D

Ochrona danych i predykcja zachowań

Zrealizowaliśmy projekt polegający na wynalezieniu, opracowaniu i przygotowaniu rozwiązania do przewidywania zachowań użytkowników pracujących z różnymi danymi, w szczególności z cyfrowymi dokumentami. Ważnym aspektem projektu jest wyciąganie wiedzy z ogromnych zbiorów danych w czasie rzeczywistym, a także zabezpieczenie klientów przed wyciekiem treści i newralgicznych danych oraz zabezpieczenie ich przed niepożądanymi działaniami pracowników.

Logo NCBiR Logo Free Construction Logo programu INNOTECH

Projekt był współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu INNOTECH, ścieżka programowa Hi-Tech


Projekt został dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju


Oferta

Platforma analityczna AiPLATFORM™

Platforma AiPLATFORM™ łączy metody wybranych nauk ścisłych, takich jak techniki informacyjne, eksploaracja danych, statystyka, nauczanie maszynowe w tym sztuczną inteligencję z semantycznymi metodami analizy treści oraz analizą behawioralną do przewidywania zachowań użytkowników systemów ICT i przeciwdziałaniu nadużyciom z ich strony

Oferta

Systemy Customer Relationship Management (CRM)

Oferujemy systemy wspomagające zarządzanie realcajami z klientami dedykowane dla różnej wielkości i różnej specyfiki odbiorców.

CRM dla przedsiębiorstw współpracujących głównie z innymi przedsiębiorcami (B2B)

CRM dla przedsiębiorstw współpracujących z dużą liczbą konsumentów lub firm

CRM dla korporacji i dużych organizacji zlecających wiele czynności z danymi klientów
na zewnątrz organizacji lub do innych departamentów

Oferta

Secure Mail Intelligence! for Domino

Secure Mail Intelligence! for Domino jest wielowarstwowym, wielosilnikowym i kompleksowym rozwiązaniem do ochrony serwerów Lotus Domino przed różnorodnymi atakami, wyciekiem danych, złośliwym oprogramowaniem i niekontrolowanym użyciem systemu. Integruje się z platformą AiPLATFORM™ umożliwiając zaawansowane funkcje predykcyjne, PKI, szyfrowania i podpisu elektronicznego, wykrywania nadużyć i odstępstw w infrastrukturze HCL / IBM.

Oferta

AiPLATFORM™ for iNotes / AiPLATFORM™ for Web Browser

Moduł umożliwia integrację lekkiego klienta poczty z funkcjami klasy enterprise: szyfrowania, deszyfrowania, podpisu i weryfikacji podpisu po stronie klienta przeglądarkowego (end-to-end-encryption). Moduł dostępny był dawniej pod nazwą SMI! EKM.

Oferta

Licencje HCL, IBM i Microsoft

Od 1. czerwca 2019 r., po przejęciu produktów serii Notes/Domino, Verse, Sametime, Connections i Digital Experience przez HCL Technologies Ltd. Free Construction oferuje licencje tej firmy umożliwiające budowanie rozwiązań bazujących na współpracy pomiędzy pracownikami, świadczy także konsultacje, usługi szkolenia i komercyjne wsparcie oprogramowania należącego dawniej do IBM.

Produkty firmy IBM z rodziny IBM Predictive Solutions (SPSS), w tym SPSS Data Collection, SPSS Statistics i SPSS Modeler umożliwiają rozwiązywanie problemów analitycznych a Free Construction dostarcza licencje umożliwiające ich wykorzystanie. Produkty IBM Predictive Solutions można także zastosować jako procesory w platformie AiPLATFORM™.

Microsoft oferuje gamę różnorodnych produktów wspierających codzienną pracę i tworzenie nowych idei, a Free Construction dostarczy niezbędne licencje tej firmy.

Oferta

Konsulting i doradztwo

Dzielimy się z klientami naszą najlepszą wiedzą, aby pomóc realizować im lepiej własne plany i przedsięwzięcia

Oferta

Free Form Generator

Generator formularzy wniosków umożliwiający łatwe tworzenie dowolnych wniosków dot. płatności, rozliczenia, ewaluacji, badań, sondaży, kwestionariuszy CAWI, zgłoszeń, ocen, etc. Elementy formularzy tworzyć można za pomocą łatwego w obsłudze interfejsu użytkownika, a poszczególne pola grupować w bloki. Logika przejścia pomiędzy blokami może być zależna od wartości pól wprowadzanych wcześniej przez beneficjenta / respondenta / wnioskodawcy.
Wśród dostępnych typów pól znajdują się m.in. pola tekstowe, numeryczne, opisowe, pojedynczego wyboru, wielokrotnego wyboru i wiele innych. Formularze wniosków można publikować w internecie za pomocą dowolnych szablonów wyglądu definiowanych w HTML/CSS. System przetwarza wyniki, dzieli je, agreguje, porównuje i pozwala wyeksportować do różnych popularnych formatów danych (CSV, XLS, etc.). Podobnie, system umożliwia import danych z formatów txt, csv, xls i innych.

Kariera

Dołącz do nas

Jesteś osobą kreatywną? Chcesz się wykazać wiedzą i doświadczeniem w tworzeniu innowacyjnych systemów wspomagających zarządzanie i systemów bezpieczeństwa? Stawiasz na rozwój swoich umiejętności oraz przyjemną atmosferę w pracy? Zapraszamy do nas!

 

Aktualnie poszukujemy:

 

Wyślij CV

Kontakt

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat oferowanych przez nas rozwiązań, propozycji współpracy lub jakichkolwiek innych pytań pisz na adres info@freeconstruction.pl